Du är här:  Hem  >  Ansöka om visum  >  Dokument och formulär  

Dokument och formulär

YTTERLIGARE DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED VISUMANSÖKAN. ALLA BIFOGADE DOKUMENT SKA VARA PÅ ENGELSKA. (Ansökningsformulär, pass, foto är alltid obligatoriska)

Typ av visum Varaktighet Syfte med besöket Bestyrkande dokument
Turistvisum Giltigt i maximalt sex månader från utfärdandedatum. Kan ej förlängas. Turistande eller för att besöka släkt och vänner Returbiljett (för återresa till Sverige/Lettland) eller biljett för vidare färd (för vidare resa till annat land) måste bifogas
Affärsvisum Sex månader till ett år För affärsverksamhet, möten o.s.v. Två brev måste bifogas:
Ett undertecknat brev från företaget i Sverige på företagets brevpapper, med företagets profil, den sökandes position, syftet med besöket och datum för det, garanti för de kostnader som uppstår under resan.
Ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiske motparten i affären, med namn på den sökande, syfte och datum för besöket.
Studentvisum Beroende på utbildningens längd För de som antagits till ett erkänt college/universitet i Indien Antagningsbrev från erkänd institution i Indien med den sökandes namn, startdatum, titel och utbildningens längd. Ett kontoutdrag är obligatoriskt
Entryvisum Maximalt ett år För kortare utbildningar, praktik, volontärsarbete, yogautbildning, uppträdande, medsökande/anhöriga o.s.v. Ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiska organisationen, syftet med besöket och datum för det, eventuella garantier för de kostnader som uppstår under resan.
Arbetsvisum Om arbetsvisum utfärdas av ambassaden är det giltigt i maximalt ett år. Förlängning, om sådan behövs, måste sökas i Indien. Ambassaden har inte heller som policy att utfärda arbetsvisum en andra gång till samma person för ytterligare arbete i samma företag, vilket i praktiken innebär en förlängning. För de som ska arbeta och bo i Indien Underskrivet anställningsavtal, med information om anställning, varaktighet och villkor samt CV
Konferensvisum Det utfärdas som ett visum med löptid på en månad, giltigt för en inresa Ansökande som ska delta i konferensen Två brev måste bifogas:
Ett Inbjudningsbrev från Indien i den ansökandes namn.
Ett erforderligt brev från Indisk myndighet/departament att konferansen är godkänd.
Journalistvisum Maximalt ett år För journalism, fotografering, filmning o.s.v. Detaljerat brev från svenskt medieföretag med en introduktion av journalisten, syfte och datum för resan os.v. Fyll i ett separat formulär (om du vill filma i Indien) och bifoga en lista på den utrustning du ska medföra till Indien
Medicinsktvisum Visumets löptid beror på medicinska behandlingstiden Ansökande som reser för behandling Ett inbjudningsbrev från sjukhuset krävs.
Forskningsvisum Beroende på typen av forskning och de dokument som tillhandahålls ambassaden. För att bedriva forskning på universitet i Indien Ifyllt formulär för forskningsvisum. Sammanfattning av föreslaget forskningsarbete, information gällande kvalifikationer, bakgrund och mål för forskaren, information om handledare (i Sverige), föreslagen tidsperiod och finansiella arrangemang för forskning, inklusive lokala kostnader.
Transitvisum Ett transitvisum utfärdas enbart för genomresa via Indien till ett annat land. Visumet är normalt giltigt för en inresa inom 15 dagar från utfärdandedatum. Max vistelse i Indien 72 timmar.. Byte av flyg och resa till annat land. Gäller EJ affärer. Kopia av bekräftade biljetter för vidare resa.
Entryvisum
(För personer med indiskt påbrå)
Maximalt fem år För besök av släkt i Indien, utbildning, praktik o.s.v. Släktbevis eller kopia av ett gammalt indiskt pass.
Entryvisum (Adoption) Tre till sex månader För adoption av ett barn från Indien Brev från antingen ’Adoptionscentrum’, ’Adoptions for All’ eller ’Family Association for Inter-country Adoption’ (svenska organisationer behöriga att hantera adoption från andra länder) CARA. Ett brev från den indiska motparten krävs också
Entryvisum (Sportsrelaterad) Upp till ett år För Internationell Sportevenemang Två brev måste bifogas:
Ett inbjudningsbrev från den indiska organisationen.
Ett erforderligt brev från Indisk myndighet/departament att Sportevenemanget är godkänd (Ministry of Youth Affairs and Sports)

S. Nr. Typ av formulär Word PDF

1.

CKGS Orderformulär --- Download

2.

Formulär för begäran om Clearance Download Download
3. Ytterligare formulär för visumansökan från ansökande från Pakistan Download Download
4. Tillstånd för att besöka skyddsområden Download Download
5. Formulär som ska fyllas i av journalister som vill filma dokumentärer i Indien Download Download
6. Lista med proffsutrustning som journalister medför Download Download
7. Ytterligare formulär för ansökning om forskningsvisum Download Download