Loading...

Obligatoriskt krav. Från och med 15 OCTOBER 2015 Alla som ansöker om turistvisum: Vänligen notera att returbiljett (för återresa till Sverige/Lettland) eller biljett för vidare färd (för vidare resa till annat land) måste bifogas med ansökan.

CKGS Indien Visum Services

Cox and Kings Global Services kan nu med glädje tillkännage öppnandet av India Visa Application Centre i Stockholm, ett kontor för visumansökan till Indien. Alla som vill söka visum till Indien kan nu lämna in sin visumansökan via India Visa Application Centre. Personer i behov av särskilt stöd på grund av eventuella medicinska eller fysiska tillstånd kan boka möte via online-mötesbokningen för inlämnande av ansökningar och assistans i entren. Läs mer...

Indienvisum online

Appointment Scheduling
Alla individuella visumansökande måste söka visum till Indien via online-ansökningslänken.

Spåra din visumansökan

Track Your Visa Application
Sökande kan kontrollera status för sitt visum genom online-spårningsmodulen.