Du är här:  Hem  >  Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

När Du ansöker om visum eller gör förfrågningar kan behandling av Dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) komma att ske. I det följande får Du information om vår behandling av Dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandling av Dina personuppgifter är Cox and Kings Global Services Sweden AB (”CKGS”), David Bagares Gata 26 B, 111 38 Stockholm.
Personuppgiftsbehandling i samband med förfrågningar
I samband med en förfrågan kommer Dina kontaktuppgifter att sparas och användas endast för korrespondens i anledning av Din förfrågan.
Personuppgiftsbehandling i samband med visumansökan

Vid en ansökan om visum kommer CKGS att samla in och behandla personuppgifter om Dig. Detta görs i enlighet med de anvisningar som CKGS erhållit från Indiska ambassaden i Sverige respektive Lettland. Behandling av dina personuppgifter kan därvid komma att innefatta överföring av Dina personuppgifter till CKGS:s samarbetspartners (t.ex. kurirbud) eller till Indiska ambassaden i Sverige respektive Lettland för sådan behandling som ambassaden finner nödvändig. OBS! CKGS kan inte svara för Indiska ambassadens vidarebehandling av Dina personuppgifter.

CKGS:s behandling av Dina personuppgifter kommer alltså att ske endast i den utsträckning som det är nödvändigt för behandlingen av Din visumansökan. Behandling av Dina personuppgifter kan dock även komma att ske om det annars behövs för att uppfylla krav enligt lag eller för att skydda och upprätthålla säkerheten i CKGS IT-system och vidta erforderliga åtgärder i anledning därav.

Samtycke
Genom att aktivt tillhandahålla oss Dina personuppgifter samtycker Du till att CKGS behandlar Dina personuppgifter i enlighet med ovan.
Rätt till information samt rättelse och radering av uppgifter
Enligt personuppgiftslagen har Du rätt att genom en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till CKGS få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter ändrade eller uppgifter om dig raderade.  Du har också rätt att återkalla lämnat samtycke till behandling av Dina personuppgifter.
Personuppgiftsombud
Masey Nabi är personuppgiftsombud hos CKGS. Personuppgiftsombudets uppgifter följer av bestämmelser i personuppgiftslagen. Du kan kontakta personuppgiftsombud på: tfn +46 (0)8 – 4401460 & E-mail: indiavisa.sweden@ckgs.com.
Information om cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till och hur de kan blockeras. En cookie är en liten textfil som webbplatsen Du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information som gör webbsidan effektivare och enklare för Dig att använda. På denna webbplats används inte cookies för att spara lösenord.  Om du inte vill acceptera användande av cookies har Du möjlighet att konfigurera din webbläsares säkerhetsinställningar för att på så sätt blockera och radera cookies. Om Du genom en länk på den webbplatsen skulle besöka tredje parts webbplats är det möjligt att cookies används. Cox and Kings Global Services Sweden AB tar inte något ansvar för tredje parts användning av cookies.

Säkerhetsföreskrifter

Information till visumsökande som besöker Cox & Kings Global Services Sweden AB:s lokal på David Bagares Gata 26 B i Stockholm

På grund av säkerhetsskäl är följande föremål förbjudna i Cox & Kings Global Services Sweden AB:s lokal
  • Alla former av explosiva föremål eller material, vapen eller motsvarande föremål
  • Alla former av brandfarliga föremål såsom tändare, tändstickor och liknande
  • Alla former av vassa föremål såsom saxar, fickknivar och liknande
  • Förslutna paket och kuvert
  • Alla former av kassar och väskor såsom portföljer, resväskor, ryggsäckar och liknande
  • Alla former av elektronisk utrustning eller batteridrivna föremål såsom kameror, videokassetter, bärbara musikspelare, laptops, I-pads, disketter, cd:s och liknande
Listan över förbjudna föremål ovan är inte uttömmande. Andra slags föremål kan förbjudas i lokalen om det bedöms utgöra en risk för säkerheten.

På grund av säkerhetsskäl får endast den som ansöker om visum besöka lokalen. Undantag kan dock komma att göras för tolk eller annan medföljare, om detta bedöms som nödvändigt.

Vänligen observera att det saknas angränsande lokal att förvara föremål i. Visumsökande anmodas därför att på egen hand ordna förvaring av förbjudna föremål innan de besöker lokalen.
Top